Starta och driva fristående förskola

Här är steg för steg vad du behöver tänka på när du vill starta och driva fristående förskola. Tänk på att det finns flera lagar och regler från stat och kommun som du kan behöva kolla upp. Till exempel bygglov, anmälan om livsmedelsverksamhet, miljöfarlig verksamhet, buller, tillstånd att använda offentlig plats, brandskydd och avfallshantering.

Fristående förskola
4. Gör anmälan till miljöförvaltningen minst sex veckor i förväg
3. Sök bygglov cirka 10 veckor i förväg
2. Ansök till utbildningsförvaltningen minst fyra månader i förväg
1. Börja med att starta och registrera ditt företag

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se