Starta fristående verksamhet

När du ansöker om att starta fristående förskola eller fristående fritidshem får den barn- och skolnämnd som är ansvarig yttra sig innan utbildningsnämnden fattar ett beslut. Av den anledningen kan handläggningstiden vara cirka fyra månader, på sommaren eventuellt längre.

Starta fristående förskola , fristående fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg

Fyll i och skicka in en ansökan till utbildningskansliet om du vill starta en ny fristående förskola, fristående fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg.Kontaktuppgifter till utbildningskansliet hittar du längst ner på sidan.

Se ansökan under "Relaterad information" nedan.

Starta fristående förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem kopplat till grundskola , gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ansök hos Skolinspektionen.Se mer information via länken nedan under ”Relaterad information”.

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se