Tillfälliga eller mobila verksamheter

Tillfälliga och/eller mobila verksamheter på marknader, mässor, festivaler

För tillfälliga och/eller mobila verksamheter på marknader, mässor, festivaler med mera krävs antingen att verksamheten är registrerad hos miljöförvaltningen i Lund eller i någon annan kommun. Anmälan om registrering ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas. Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och kan inte överlåtas.

Anmälan om registrering av mobil livsmedelsanläggning
Anmälan om registrering av tillfällig livsmedelsanläggning

Förväxla inte kravet på registrering av livsmedelsanläggning med det bevis som du får från arrangören för evenemanget i kommunen.

Kontroll av verksamheten

Miljöförvaltningen har rätt att kontrollera din verksamhet och dina rutiner som säkerställer livsmedelshanteringen. Du måste ha med dig ett giltigt beslut om registrering så att du kan visa upp det. Beslutet omfattar endast livsmedelshantering.

Om det vid kontrollen visar sig att det finns brister som miljöförvaltningen måste följa upp, tar vi betalt för merarbetet. Miljöförvaltningen har även rätt att förbjuda din verksamhet vid konstaterade allvarliga brister.

Avgift

Att registrera en livsmedelsverksamhet i Lunds kommun kostar 1100 kr och det är en engångsavgift. För mobila verksamheter och verksamheter som drivs längre tid än bara tillfälligt tillkommer en årlig kontrollavgift för offentlig kontroll, baserad på riskklassning.

Övriga tillstånd du behöver

Övriga tillstånd ska sökas hos respektive förvaltning/myndighet. Se länkarna nedan.