Rådgivning och stöd

I Lund finns allt stöd du behöver för att ditt företag ska utvecklas. Här finns troligtvis Skandinaviens bästa förutsättningar för innovativa bolag: Lunds universitet och Lunds Tekniska högskola är grogrunder för idéer, innovationskraft, kommersialisering och kompetens. I listan nedan hittar du olika platser för rådgivning och stöd.

Almi Skåne - rådgivning och finansiering

Almi Skåne erbjuder kostnadsfri rådgivning, praktiskt stöd samt finansiering till dig som vill starta nytt företag eller redan driver företag. Almi Skåne har sitt kontor i Malmö.

Läs mer på Almi Skånes webb

Future by Lund - innovation för smarta städer

Future by Lund är en plattform för utveckling av miljömedvetna, attraktiva städer. Har du en klimatsmart innovation som du vill sjösätta? Här får du hjälp vid varje steg - från idé till lansering och vidareutveckling.

Future by Lund drivs av Lunds kommun och tillsammans med 25 partners från näringslivet, akademin och den offentliga sektorn. Arbetet koordineras av Lunds kommun och delfinansieras av Vinnova.

Fokus ligger på sex utmaningar som har stor betydelse för utformningen av hållbara städer: Energi, Moving Things & People, Makers & Sharing, Digitala människan, Future Living & Spaces och Human Centric Light.

Läs mer hos Future by Lund

Ideon Science Park - var med och skapa framtiden

Ideon Science Park är platsen där skarpa sinnen skapar framtiden. Ideon har 35 års erfarenhet av att hjälpa företag växa och idag finns över 400 företag där med över 9000 energiska medarbetare och entreprenörer.

Beroende på var du befinner dig i utvecklingen av ditt företag, erbjuder Ideon olika support för att du ska kunna skapa – och fortsätta skapa – tillväxt i ditt företag. På Ideon finns breda kompetenser inom connectivity, ICT, life science, cleantech, energi, hälsoteknik och smarta material. I en värld av disruptiva affärsmodeller är denna bredd och mångfald Ideons största styrka.

Se hur Ideon Science Park kan stötta ditt företag

Ideon Innovation - hjälper dig att starta och utveckla ditt företag

Behöver du någon att bolla din företagsidé med? Eller är du redo att lansera en produkt utomlands? Ideon Innovation är en inkubator som erbjuder professionell rådgivning och goda resurser för dig som vill utveckla ditt företag.

Ideon Innovations affärscoacher har gedigen erfarenhet av både småföretag och storföretag och kan ge både strategiskt stöd och handfasta operativa råd. Du får även hjälp att se vilken finansieringsform som är mest lämplig för dig och ditt företag.

Se hur Ideon Innovation kan hjälpa dig

Ideon Open - experter på öppen innovation

Du som befinner dig i ett etablerat företag och behöver förstärka innovationsarbetet kan vända dig till Ideon Open med behovsstyrda projektidéer som behöver finansiering och kompetens. Du kan också ta hit färdiga projekt med tydlig kommersialiseringspotential som behöver bli ihopkopplade med akademin, drivna entreprenörer eller offentliga verksamheter.

Ta nästa steg med Ideon Open

Lunds NyföretagarCentrum - för dig som har en affärsidé

Om du vill starta eller nyligen har startat företag i Lund kan du vända dig till Lunds NyföretagarCentrum (LNC). Tillsammans går ni igenom allt ifrån affärsidé och affärsplan, till marknadsföring och kapitalbehov. LNC håller regelbundet Starta-eget-kurser för alla som är nyfikna på vad det innebär att driva företag.

Läs mer hos Lunds NyföretagarCentrum

Medicon Village - möten och smarbeten inom life science

Medicon Village är ett område i östra Lund där företag och organisationer som är specialiserade på biovetenskap finns samlade. Om du arbetar inom biovetenskap finns här utmärkta möjligheter till samarbeten och rådgivning.

Här erbjuds en miljö med möjlighet att stanna länge och samverka med ledande aktörer från akademin, näringslivet samt offentlig verksamhet.

Se hur Medicon Village kan hjälpa dig

SmiLe Incubator

SmiLe Incubator är en företagsinkubator som hjälper nya företag inom biovetenskap. SmiLe Incubator är en del av Medicon Village.

På SmiLe finns ett så kallat Makers Space för Life Science vilket innebär att det finns gemensamhetslaboratorier med ca 400 instrument, teknik, kompetens och nätverk av specialister. Här får den som bär på en idé eller ett forskningsresultat möjlighet att utveckla sin tanke till konkret handling.

Läs mer hos SmiLe Incubator

Water Innovation Accelerator - hjälper dig med vattenrelaterade innovationer

Water Innovation Accelerator är ett företagsnätverk med syfte att snabbt föra ut vattenrelaterade innovationer på marknaden. Tanken är att åter göra Sverige ledande inom vatteninnovationer. Har du en vattenidé som du tror på och vill utveckla till ett företag? Hör av dig till Water Innovation Accelerator.

Läs mer hos Water Innovation Accelerator

VentureLab - stöttar nästa generations innovatörer

VentureLab är universitetets plattform för dig som är student och funderar på att starta eget. VentureLab erbjuder gratis idé- och affärsutveckling, gratis kontor för studentföretag, gratis inspirationsföreläsningar, events och workshops. Oavsett idé eller utbildning är du välkommen!

Sedan starten 2001 har VentureLab hjälpt hundratals studenter att gå från idé till verklighet genom att erbjuda gratis och konfidentiell idé- och affärsutveckling, gratis kontor för studentföretag under ett års tid och gratis inspirationsföreläsningar, events och workshops.

Varmt välkommen till VentureLab