Rådgivning och stöd

I Lund finns allt stöd du behöver för att ditt företag ska utvecklas. Här finns troligtvis Skandinaviens bästa förutsättningar för innovativa bolag: Lunds universitet och Lunds Tekniska högskola är grogrunder för idéer, innovationskraft, kommersialisering och kompetens. I listan nedan hittar du olika platser för rådgivning och stöd.

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se