Nyheter och aktuellt

Februari

2021-02-05

Förbud att servera alkohol från klockan 20

Förbudet mot alkoholservering på restauranger från klockan 20 varje dag förlängs till den 14 februari. Detta följs upp med tillsyn för att säkra att smittspridningen av covid-19 kan begränsas så mycket som möjligt. Vid tillsyn kontrolleras även att gränsen för ett sällskaps storlek följs. Denna har sänkts från åtta personer till fyra personer.