Serstech vill bli stora i hemlighetsfull bransch

12 mars, 2020

I ett kontor på Ideon finns bolaget Serstech som har en produkt som kan motverka knarksmuggling, som kan stoppa terrorister och som kan hjälpa räddningstjänsten att detektera farliga vätskor. Med sin lätta spektrometer och mjukvara som hela tiden uppdateras kan de snabbt identifiera mer än 14 000 ämnen.

Bild på man som håller i ett mätinstrment

En liten plastpåse med ett vitt pulver ligger på bordet. Stefan Sandor, vd på Serstech, visar hur man kan undersöka påsens innehåll genom att peka  spektrometerns munstycke mot påsen. Instrumentet tillför energi i ämnet som gör att molekylen börjar vibrera och en elektromagnetisk vågrörelse skapas. Beroende på var topparna är och hur höga de blir i ämnets spektrum kan instrumentet avläsa vilket ämne som finns i påsen. Efter cirka tio sekunder visar instrumentet att det är Pyruvic acid (på svenska pyrodruvsyra eller karboxylsyra) i påsen. Dessutom visas en grön skärm, vilket betyder att ämnet är tillåtet.

‑ Alla ämnens molekyler är unika och man kan säga att de har sitt eget fingeravtryck, berättar Stefan Sandor.  En fördel är att spektrometern kan läsa igenom transparenta förpackningar som plastflaskor, glasflaskor och plastpåsar. Det är viktigt eftersom många ämnen är väldigt farliga, ibland till och med dödliga, att andas in. En annan fördel är att inget bevismaterial förstörs eftersom provet inte påverkas eller förbrukas.

Bild på mätinstrment

Grundidén till instrumentet är upptäckten av ljusets oelastiska spridning som gav Chandrasekhara Venkata Raman nobelpriset i fysik 1930. Därför kallas spektrometern också Raman-instrument. Forskare på Danmarks tekniska universitet (DTU) i Köpenhamn arbetade på att göra ett väldigt litet Ramaninstrument. Detta patent köptes av en grupp svenska affärsmän och blev grunden till Serstechs produkt.

Instrumentet väger 650 gram, går att hålla i en hand, klarar stötar bra och har lång batteritid. Det gör att det passar bra för fältarbete. Instrumentet kan hjälpa polisen och kustbevakningen att hitta både narkotika och sprängmedel, tullen med smuggling men också för att validera fraktsedlar och räddningstjänsten med läckor vid olyckor, med farliga behållare vid bränder och när man ska inspektera potentiellt brandfarliga ställen. Sedan september 2019 kan även läkemedelsproducenter använda instrumentet för att validera att det är rätt komponent till produktionen. Instrumentet klarar 14 000 ämnen i flytande och fast form, men inte metaller.

‑ Vår produkt känns viktig med tanke på de problem som finns i samhället med narkotika och terrorism, menar Stefan Sandor. Smugglarna är så kompetenta att enbart cirka sex procent av narkotikan i Europa beslagtas. Resten går till slutkund och det skapar ett extremt problem för individ och samhälle. Det känns bra att göra något som verkligen slår undan benen på smugglarna, för det går inte att lura instrumentet.

Marknaden för Serstech är internationell och nästan alla kunder kräver tystnadsavtal. Några kunder som Serstech ändå kan berätta om är Nationellt forensiskt centrum, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut i Sverige. Internationellt berättar man om Världstullorganisationen WCO, FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott UNODC och vissa länders kustbevakning.

Utrustningen köps in via offentliga men ofta hemliga upphandlingar. Det gör att det krävs en speciell strategi.

‑ Vi har 85 lokala partners runt om i världen som redan är leverantörer i branschen och som därför  har tillgång till upphandlingar. Utan dem hade vi inte känt till de upphandlingar som finns, berättar Stefan Sandor.

Genom partnernätverk kan Serstech lätt nå ut med nya produkter men det finns också diskussioner med stora gasinstrumenttillverkare för att samverka med produktionsutveckling och distribution.

Bild på formler på en whiteboardTill instrumentet finns mjukvara med ett bibliotek av ämnen som enkelt kan uppdateras när det tillkommer nya substanser. Ett exempel är narkotikan Fentanyl som är en komplex laboratorietillverkad molekyl som hela tiden förändras för att producenterna vill lura systemet. Därför är det bra att förlita sig på en uppkopplad teknik som snabbt uppdateras med nya ämnen.

Serstech står inför en utvidgning och just nu arbetar sjutton personer på kontoret i Lund. Tillverkningen är outsourcad och sker efter order i Skellefteå och i Rumänien finns ett utvecklingsteam på sju personer. Stefan Sandor kom till Serstech 2018 med uppdraget förvandla det lilla forskningsbolaget till ett produktbolag och att kommersialisera produkterna. Han har redan kommit en bra bit på väg.

‑ 2018 satsade vi kommersiellt och har haft en explosiv tillväxt sedan dess. Första kvartalet 2019 ökade försäljningen med 170 procent jämfört med samma kvartal 2018, Q2 med 227 procent och Q3 med 140 procent. Vi är nu i stort sett kassaflödesneutrala och har gått från förlustdrivande till nästan lönsamma under året.

I slutet av 2019 gör Serstech en emission för att ta in 25 miljoner. Tanken är att man ska ta ett stort steg och öka både inom utveckling och sälj.

‑ Vi har förutsättningar för att ta nästa steg med en redan nära nog lönsam verksamhet. Genom att applicera modernt tänkt på industrin hoppas vi ta en betydligt större marknadsandel med vårt instrument. Med mjukvara som kärna kan vi sedan koppla på fler instrument och göra en systemlösning och det har en oerhörd potential, avslutar Stefan Sandor.

Läs mer om Serstech i länken nedan >>

Länk till Serstech