Lunds kommun besöker 100 företag på 100 dagar!

2 mars, 2020

Lunds kommun genomför under våren 100 företagsbesök på 100 dagar. Syftet är att kickstarta en ytterligare ökad dialog med företag i olika branscher och alla delar av kommunen.

Under besöken ska representanter från kommunens näringslivsenhet och förtroendevalda fånga upp utvecklingsmöjligheter och skaffa sig en fördjupad kunskap om företagarnas förutsättningar i kommunen.  

- Genom 100 företagsbesök på 100 dagar vill vi vässa vår service till befintligt näringsliv ytterligare och vi hoppas dessutom fånga upp idéer och möjligheter som kan skapa både hållbar tillväxt och nya affärsmöjligheter, säger Per Persson, näringslivschef i Lunds kommun.

Efter avslutat projekt analyseras de synpunkter och önskemål som framkommit och presenteras för kommunledningen.

- I Lund ska det vara lätt att vara företagare. Därför har vi bland annat infört en företagslots med en väg in i kommunen. Nu fortsätter arbetet med att skapa ett gott företagsklimat med företagsbesök där jag ser fram emot att träffa och ta del av hur företagarna ser på kommunen samt vad vi kan göra för att utveckla företagsklimatet som är ett prioriterat utvecklingsområde för Lunds kommun, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Lunds kommun.

Aktiviteten 100 företagsbesök på 100 dagar inleds den 2 mars och pågår till början av juni.

Önskar ditt företag besök? Varmt välkommen att höra av dig till oss på näringslivsenheten: naringsliv@lund.se

Näringslivsenheten Lund kommun