Hällestadsvamp AB med siktet inställt på tillväxt genom produktion av framtidens mat

22 april, 2020

Vårens satsning på 100 företagsbesök har fört näringslivsenheten i Lunds kommun till vitt skilda verksamheter i olika delar av kommunen. På vår Facebook Business in Lund finns berättelser från flera av företagsbesöken. Ett av dem gick till Sveriges största ekologiska svampodling, Hällestadsvamp AB. Här odlas inte bara svampar till Nobelmiddagar och skånska sillbord (!) utan även högkvalitativ kompost till fruktodlingar i Sverige, allt enligt filosofin från jord till bord tillbaka till jord.

Siktet är inställt på tillväxt trots rådande Covid-19-tider.

– Vi har nyligen genomfört en omorganisation av företaget för att ta upp kampen mot importen och för att öka självförsörjningsgraden i Sverige. Framtidens mat kommer till en allt större andel att utgöras av växtbaserade och lokalproducerade råvaror. Denna fråga tror jag nu blir mer aktuell i rådande Covid19 tider, säger Mathias Persson, ansvarig Marknad & produktutveckling.

En man visar upp svamp för två personer

Svampar från svampodlingen

Företaget tillsatte hösten 2019 för första gången en extern VD och en ny namnkunnig styrelse. Ny VD blev Torbjörn Malder som har lång erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling:

– Vi ska växa långsamt och strävar efter att växa i takt med ökad efterfrågan och målet inställt på att Hällestadsvamp ska stå för 50 procent av det totala utbudet av svamp på den svenska marknaden. Vi är rustade för tillväxt med nybyggda lokaler, samordning av våra varumärken som Hällestad, Svill, Svejcon med flera och har ett tydligt affärsutvecklingsfokus. Med detta hoppas vi nu kunna öka produktionen.

Läs mer om Hällestadsvamp AB genom denna länk