Stöd för digitalisering och internationalisering

12 april, 2019

Tillväxtverket har tilldelat Skåne 20 miljoner kronor i affärsutvecklingscheckar till företag för digitalisering och internationalisering under 2019. Öppet för ansökan nu!

Grundläggande riktlinjer:

• Företaget ska ha 2-49 anställda varav minst två personer arbetar 100 procent.
• Om det sökande företaget till 25 procent eller mer ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.
• Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 10 miljoner EUR.
• Omsättning och antal anställda gäller enligt senaste årsbokslut, synligt på uc.se eller allabolag.se.
• Företaget ska ha en god ekonomi och resurser som möjliggör digitalisering/internatonalisering.
• Företaget och/eller dess produkter (varor eller tjänster) ska vara etablerat på marknaden.
• Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.

Digitalisering: Fem utlysningar under året. Andra utlysningen för året är öppen 8/4-22/4.Klicka och läs mer >>

Internationalisering: Löpande ansökningar under året. Klicka och läs mer >>