Säljer du tobak i Lund?

19 juni, 2019

Du vet väl om att Sverige får en ny tobakslag om ett par veckor? Från den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd hos oss på Lunds kommun för att sälja tobak och liknande produkter. Lagen skärps den 1 juli eftersom riksdagen vill förbättra folkhälsan genom att minska tobaksanvändningen i Sverige.

Det som krävs för att få sälja tobak är att verksamheten lever upp till de krav som ställs i tobakslagen. Företaget ska inte ha skulder hos Kronofogden, inte ha några anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Det ställs även krav på egenkontroll kring hur företaget arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler, samt att förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Du hittar all information om hur du ansöker på lund.se/tobakofolkol