Pengar att söka - stöd för energieffektiv vardag

27 juni, 2019

Sök stöd för projekt som kombinerar energiforskning och design. Utlysning öppen nu.

Design för energieffektiv vardag är ett forsknings- och utvecklingsprogram som drivs av Energimyndigheten och koordineras av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Programmet kan ge stöd till projekt som kombinerar energiforskning och utveckling med design och beteendevetenskap för att utveckla energismarta tjänster, produkter och kunskap.

Företag och designbyråer, offentlig sektor, universitet och högskolor, institut och övriga aktörer med anknytning till området kan söka. Samarbeten uppmuntras och sökande behöver visa att man har kompetens i projektgruppen inom de tre områdena energi, design och beteende.

Utlysning 4 omfattar 20 miljoner kronor och är öppen för ansökningar fram till och med den 17 september.

Läs mer om utlysningen >>

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se