11 mars, 2019

Driver du ett mindre företag och vill utveckla ert digitaliseringsarbete eller arbeta med internationalisering? Då kan söka affärsutvecklingscheckar för detta av Region Skåne.

Här kan du läsa mer omdigitaliseringscheckarna

Här kan du läsa mer om internationaliseringscheckarna