Lunds medeltida klenod räddas av framtidens materialforskning

25 november, 2019

Domkyrkan är Lunds viktigaste besöksattraktion men den är samtidigt en stor källa till utsläpp av bly i dagvattnet. Materialforskare på Prebona AB tog sig an utmaningen att med ett helt nytt material försegla kyrkans takbeläggning och minska blyutsläppet.

Regnvatten fäller ut bly från den gamla Domkyrkans tak och gör att dagvattnet från kyrkan innehåller mycket mer bly än vanligt dagvatten. För att slippa gräva upp det arkeologiskt viktiga Lundagård och installera fördröjningsmagasin och filter vände sig Domkyrkorådet istället till Innovation Skåne och Material Business Center för att få hjälp att hitta en lösning.

Genom dem fick domkyrkan kontakt med företaget Prebona AB, som tog sig an utmaningen att utveckla en produkt som skulle kunna försegla taket.

– Vi arbetar med funktionella material som kan lösa problem, som att skydda ytor eller eliminera oönskad lukt, säger Christian Östberg, affärsutvecklare på Prebona. Vi utgår från neutrala bärarpartiklar av kisel som ytbehandlas för att få en funktion, till exempel att skydda en yta från inträngande vatten men samtidigt släppa igenom vattenånga utan att ändra utseendet på den behandlade ytan.

Efter lyckade labbtester som visar att frisättningen av bly reduceras 100 gånger av den nya produkten Metashield har nu ett första, kosmetiskt, test gjorts på kyrktaket.

– Det ser bra ut. Vi har till att börja med behandlat en liten del av taket för att se att det inte påverkar hur taket ser ut, och det gör det inte. Så till våren ska vi täcka en större yta med Metashield och börja göra mätningar av dagvattnet för att jämföra, säger Mats Persson, domkyrkokamrerare.

Fullt genomförd blir förseglingen av blytaket med Metashield en unik lösning.

– Vad vi vet är det första gången i världen man gör på det här sättet, säger Christian Östberg.

Porträtt av tre personer

Domkyrkokamrerare Mats Persson i mitten flankerad av Christian Östberg (t v) och Tobias Halthur, tidigare teknisk chef på Prebona, numera på CR Competence, och den som varit med och tagit fram Metashield.