Gasporox - Atomfysik förändrar förpackningsindustrin

10 december, 2019

Vad har atomfysik och köttförpackningar med varandra att göra? Hos lundabolaget Gasporox blir sambandet faktiskt tydligt. På Gasporox används en grupp atomfysikers kunskaper om hur man med laserteknikens hjälp kan mäta gas i olika medium. Därmed kan man säkerställa att gasatmosfären blir perfekt för att ge lång hållbarhet till känsliga varor som kött, fisk och mediciner. Tekniken ligger i tiden eftersom den både medför minskat livsmedelssvinn och optimerade förpackningar.

På ett testband i bottenvåningen i Gasporox lokaler i sydvästra Lund körs en förpackning med fläskkotletter under en sensor. På köttförpackningen står att det är packat i en skyddande atmosfär, vilket ska få köttet att hålla i butikens kyldisk i flera veckor istället för bara några dagar. Det här gäller förstås om inget oförutsett har hänt med den perfekta gasblandningen som säkerställer hållbarheten. Tidigare har branschen förlitat sig på förstörande stickprov för att garantera kvaliteten. Med Gasporox teknik kan istället en laserstråle skickas genom varje enskild förpackning redan vid produktionen och på så vis kan man vara säker på att alla varor är fräscha - utan att förstöra en enda förpackning.

Med samma grundteknologi kan bolaget mäta gasblandningen i livsmedelsförpackningar med till exempel fisk, vatten, färskpasta eller färdigmat men också i glasvialer med läkemedel. Gasporox är redan väletablerade i segmentet för kontroll av läkemedelsförpackningar och växer inom området för inspektion av livsmedelsförpackningar.

– Det produceras stora mängder förpackningar och livsmedelsproduktionen står för en stor del av vårt koldioxidavtryck, påpekar bolagets vd Märta Lewander Xu. Därför är det viktigt med en hållbar produktion där förpackningar har lång hållbarhet och rätt kvalitet. Om man minskar mängden livsmedel som slängs kan det ge enorma vinster.

Två personer i ett labbMärta Lewander Xu (till vänster på bilden) arbetar i ett kontor i samma hus som testlokalen tillsammans med kommunikatör Louise Åberg (till höger) och övriga teamet. Gasporox startades 2005 av en forskargrupp med atomfysiker vid Lunds Universitet. År 2011 påbörjades kommersialisering och Märta blev 2011 teknisk chef och 2015 utsågs hon till vd. Dessförinnan doktorerade hon inom atomfysik med avhandlingen Laser Absorption Spectroscopy of gas in Scattering Media och arbetat inom forskningsinstitut.

– Mycket av det som finns i företaget kommer från Avdelningen för Atomfysik på LTH där jag disputerade för professor Sune Svanberg, berättar hon. I avhandlingen befann jag mig i gränslandet mellan fysik och tillämpningar, både inom medicin och inom förpackningsindustrin.

I avhandlingen skrev Märta om hur man kan göra ofarliga gasmätningar i bihålor och lungor med hjälp av laserteknik. Det här arbetar dotterbolaget GPX Medical med. Deras affärsidé är att hitta sätt att använda tekniken för att övervaka lungorna på för tidigt födda barn och för att kunna hitta säkrare diagnosticering av bihåleinflammation. Märta skrev också om hur man kan mäta gaser i förpackningar. Gasporox har därmed tagit forskningsresultaten till produkter inom förpackningar för både läkemedel och livsmedel.

– Min drivkraft är att forskning inte ska sluta i en avhandling, säger Märta. Det är först när den blir till en produkt som den kommer till verklig nytta och det är det jag försöker att förvalta. Vi på avdelningen är experter på att mäta gas i helt nya medium och ur det har det kommit olika projekt och produkter.

Den teknik som Gasporox jobbar med är redan standard i processindustri för att mäta luftföroreningar.

– Att använda laserteknik för kvalitetskontroller av förpackningar är däremot helt nytt, berättar Märta. Vi kan tekniken men det gäller att förstå marknad och behov. Det tar lite tid och vi måste jobba brett för att ta oss in i olika segment.

Varorna som är packade i skyddande atmosfär tillförs en i förväg bestämd gasmix som är olika för olika varor. De tre gaser som man laborerar med är syre, kväve och koldioxid. Ofta drar man ner syrgashalten eftersom den snabbar på förruttningsprocessen medan koldioxid tillsätts eftersom det är antibakteriellt.

På Gasporox finns sammanlagt tio anställda. Här finns ett produktions- och utvecklingsteam som testar, producerar och anpassar sensorerna till kunder som tillverkar maskinlinjer. Utöver det finns både kommunikationsavdelning, ekonomiavdelning och säljare.

– En del i vår framgång är att vi tar in personer med kompletterande karaktärer på alla poster. Vi är ett litet och effektivt team, menar Märta Lewander Xu.

Bolaget är noterat på First North Nasdaq-börsen och sedan starten har omsättningen bara gått uppåt. De första sex månaderna 2019 uppnådde Gasporox en försäljning som motsvarar 80 % av försäljningen för helåret 2018 och kvartal tre blev bolagets starkaste med positivt rörelseresultat.

 

Person vid datorFakta

Gasporox verkar internationellt med Europa som den främsta geografiska marknaden men har även kunder i Asien, till exempel Japan. Bolaget har en strategisk affärsmodell som innebär att man säljer gassensorer till kunder som bygger in dem som komponenter i en produktionslinje.

En vision för Gasporox är att ersätta de förstörande tekniker som används för stickprovstagning i branschen. Det finns några få bolag som arbetar med liknande lasertekniker - på farmasidan finns ett amerikanskt företag och på dryckessidan ett italienskt.

Gasporox har haft en ökande omsättning varje år sedan 2012. Efter första halvåret 2019 har de sålt motsvarande 80 procent av hela föregående års försäljning. Under tredje kvartalet nådde bolaget sitt finansiella mål om positivt rörelseresultat för enskilt kvartal 2019.

Dotterbolaget GPX knoppades av 2016 och har fokus på att utveckla moderbolagets laserteknik för medicinska applikationer som lungmonitorering på för tidigt födda barn och bihålediagnostik. På GPX Medicals är Hanna Sjöström vd och fem anställda arbetar med utvecklingen av produkter.