Hjälp oss att bli bättre på service!

11 mars, 2019

Har ditt företag nyligen sökt bygglov, serveringstillstånd eller fått tillsynsbesök av miljöförvaltningen? Eller har du haft kontakt med Lunds kommun i liknande myndighetsärenden? Då vill vi ha dina synpunkter!

Som en del i Lunds kommuns arbete med företagsklimatet deltar vi i Sveriges och kommuner och landsting undersökning ”Löpande Insikt”. Detta innebär att du som varit i kontakt med Lunds kommun, Räddningstjänsten Syd eller Polismyndigheten kan bli kontaktad av ett undersökningsföretag för att besvara en enkät där du får svara på frågor om hur du upplevde hanteringen av ditt ärende. Frågorna handlar bland annat om bemötande, effektivitet och information på hemsidan.

De områden som omfattas av ”Löpande Insikt” är:

  • brandskydd (Räddningstjänsten Syd)
  • bygglov
  • markupplåtelse (Polismyndigheten)
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd

Dina svar är anonyma

Kommunen kommer inte att kunna se vem som har svarat. Resultaten presenteras för kommunen i en form där det inte går att identifiera en person eller ett företag.

Resultatet är ett bland flera underlag för att prioritera insatser för ett bättre företagsklimat. Här kan du läsa mer om tidigare undersökning

Här kan du läsa mer om hur Lunds kommun hanterar dina personuppgifter