Sten K Johnssons stiftelse utlyser stipendier 15/1 2018

16 november, 2017

Våga vara annorlunda! Sten K Johnsons Stiftelse främjar nya idéer inom utbildning, bildning, musik, litteratur, teknik, medicin och entreprenörskap. Du som har en idé, en annorlunda idé, en idé som inte följer givna mönster eller håller sig inom de givna ramarna - välkommen med din ansökan!

Ansökningstiden är 15 januari till 15 februari 2018.

Ansökningsformulär och information om sökprocessen hittar du påwww.stenkjohnsonsstiftelse.se >>

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Kyrkogatan 11
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se