Södra Råbylund, Najaden 1, 2017

Lunds kommun avser att sälja fastigheten Najaden 1, planlagd för bostadsändamål. Fastigheten ligger inom stadsdelen Södra Råbylund. Från Najaden 1 kommer de boende att kunna blicka ut över det vidsträckta landskapet, Råbysjön och den nya parken.

Träbänk vid Råbysjön

Najaden 1 ska genom ett tävlingsförfarande markanvisas till en byggherre. Tävlingen kommer att ske i två steg:

  1. Prekvalificering: Vid ett stort intresse kommer en handfull byggherrar att väljas ut, baserat på referensprojekt och ambitioner för Najaden 1. Utvalda kommer att erbjudas delta i efterföljande tävling.
  2. Tävlingsmoment: Inför tävlingen ska byggherrar lämna in ett tävlingsbidrag utgörande ett förslag på bostadsprojekt samt ha erbjudit ett totalpris om minst 26,5 Mkr för fastigheten. Tävlingsbidragen kommer att bedömas utifrån utvärderingskriterierna.

Välkomna med intresseanmälan senast den 18 April 2017 kl 10.00.

Tidplan

  • 14 mars - Tävlingen lanseras
  • 18 april kl 10.00 - Intresseanmälan inför prekvalificering ska ha inkommit till kommunen

  • 2 maj -Besked om vilka som går vidare från prekvalificeringen
  • 5 maj - Markanvisningstävlingen beräknas starta
  • 21 augusti kl 12.00 - Tävlingsbidrag ska ha inkommit till kommunen
  • 22 september - Meddelande om förslag till vinnare beräknas kunna lämnas
  • 11 november - Beslut om vinnare beräknas kunna fattas av Kommunstyrelsen

Film och dokument

Här nedan kan du se en film frånSödra Råbylund. Observera att filmen är frånsommaren 2016, dvs innan området kring Råbysjön var helt färdigt.

Handlingar för markanvisningen hittar du längre ner.

Grundkarta med höjder som.dwgfil: https://www.lund.se/ImageVault/shares/fec04notis

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se