Helgonagården 7:10, 2015

Lunds kommun fick in fyra tävlingsförslag i steg II för Helgonagården 7:10. Anvisad byggherre: Medicon Village.

Helgonagården 7:10 ligger i östra Lund med gångavstånd från stadskärnan. Strax intill ligger studentbostadsområdet Sparta och företagsområdet Medicon Village. Fastigheten ägs av Lunds kommun. Den byggbara ytan är drygt 7 000 kvadratmeter stor.

Relaterad information

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se