Dalby, Ängsladan 2014

Lunds kommun har sålt ca 20 000 m2 mark, planlagd för bostadsändamål, i den södra delen av Påskagänget III i Dalby. Försäljningen sker i form av en förenklad markanvisningstävling för byggherrar. Vid bedömningen
kommer särskilt stor vikt att läggas vid gestaltning. Anvisad byggherre: HSB Produktion i Skåne AB. Försäljning är villkorad av bl.a. byggnation. Tilldelningsbeslut togs i tekniska nämnden december 2014 och i kommunstyrelsen mars 2015.

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se