Markanvisningar

Genom markanvisningsbeslut fördelar Lunds kommun mark till olika intressenter inför planering av ny bebyggelse. Den byggherre som får en markanvisning har under en viss tid och under vissa villkor rätt att ensam förhandla med kommunen om ny exploatering av marken. Markanvisningsbeslut kan fattas såväl före som efter detaljplanens fastställande. Här hittar du både aktuella och avslutade markanvisningar. Längst ner på sidan finns länk till kommunens utbyggnads- och boendestrategi 2025 med markpolicy. Strategin svarar mot de lagkrav som gäller riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal.

Aktuella markanvisningar

Kvarteret Gryningen, Brunnshög

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/markanvisning

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se