Industrimark Stångby-Jonsgård

Verksamhetstomter inom industriområdet Stångby Jonsgård finns tillgängliga för försäljning. Utöver traditionell industriverksamhet finns det möjlighet för förenings-och kontorsverksamhet i områdets norra del.

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se