Information för byggaktörer

Här har vi samlat genvägar till relevanta sidor och dokument för dig som är byggaktör.

Bostadsbyggande

Markanvisningar

Planer

Strategier och riktlinjer

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/byggaktorer

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se