Bygglov för företagare

Här hittar du information om vad som gäller för dig som företagare eller organisation, oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Ansökan

För att kunna ansöka via e-tjänsten och kunna följa ditt ärende online så behöver du logga in med ditt BankID. För att det ska vara möjligt behöver vi ditt personnummer och du kommer att registreras som ombud för företaget. När bygglovet är avslutat och slutbesked har utfärdats så kommer ditt personnummer att raderas från vårt ärendehanteringssystem och följer inte med vid arkivering.

Ansök via e-tjänst 

Du kan fortfarande göra en ansökan eller anmälan i pappersform. Du skickar då in ett exemplar av alla handlingar. Blankett och handlingar kan du lämna in på Medborgarcenter på Brotorget 1, Lund eller skicka till: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. För att följa ditt ärende i e-tjänsten behöver vi ditt personnummer. Om du inte har angett det kontaktar du oss för komplettering. 

Ansök via blankett

Att tänka på innan du ansöker

Ta reda på om det du tänkt göra kräver bygglov eller anmälan och vilka regler som gäller för just ditt område.

 • Om du vill bygga nytt, utanför detaljplanerat område, på en fastighet som inte tidigare är bebyggd, kan du först ansöka om förhandsbesked.
  Läs mer och ansök om förhandsbesked
 • Om du ska göra större förändringar av marknivån kan du även behöva ett marklov.
  Läs mer och ansök om marklov
 • Förbered dig noga genom att ta reda på vad som gäller för just ditt projekt. I våra bygglovsguider beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan och vilka bilagor du ska bifoga. 
  Gå till bygglovsguiderna
 • Vi tar ut en avgift för handläggning av ditt ärende. Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga.
  Våra avgifter och taxor

Bygglovsprocessen

Din ansökan om lov eller anmälan består av flera steg och ser lite olika ut beroende på vilka åtgärder du tänker göra.
Läs mer om bygglovsprocessens alla steg

Tips och råd

Skyltar och ljusanordningar

Du som vill måla på fasaden eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du också oftast söka bygglov. Däremot är inte till exempel skyltar i fönster, utfällningsbara markiser och flaggor bygglovspliktiga. 
Mer om lov för skyltar 

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktiga för de flesta verksamheter. Det gäller att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning.
Parkeringsnorm för Lunds kommun

Tillgänglighet

I bygglovsgranskningen kontrolleras om byggnaden eller lokalen uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Det är också viktigt att tänka på att bland annat arbetslokaler måste vara handikappanpassade.

Tidsbegränsat bygglov

Vill du placera en kiosk, uteservering, återvinningsstationer eller skyltar på mark som är avsedd för något annat, till exempel parker eller gator? För projekt som inte är permanenta kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda.
Läs mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets hemsida

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bygglovforforetag