Mark, exploatering och lokaler

Vill du som företagare köpa mark eller bygga nytt, riva eller förändra dina lokaler? På dessa sidor finns relevant information för dig.

Utbyggnads- och boendestrategi för Lunds kommun

Kommunens politiska strategi för arbetet med bostadsförsörjning kan du läsa om i Utbyggnads- och boendestrategin. Den beskriver kommunens bostadspolitik och långsiktiga arbete med bostadsförsörjning men också information om hur kommunen arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal. Se länk nedan. 

Mark- och exploateringsavdelningen

Mark- och exploateringsavdelningen på tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens markreserv: från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för både verksamheter och bostäder. Välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/mark

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se