Avfall och återvinning

I Lunds Kommun har Lunds Renhållningsverk uppdraget att ansvara för avfallshanteringen med det kommunala ansvaret för allt hushållsavfall. Vi kan ge ditt företag råd om hur avfallshanteringen kan byggas upp, och är gärna med i planeringsstadiet så att utrymmen blir planerade både för verksamheten, boende och vår personal med de framkomlighetsbehov som behövs.

Avfallshanteringen är idag en viktig pusselbit för att nå ett hållbart samhälle. Vi behöver tänka på att förebygga avfall likaväl som att det vi kastar kan återvinnas. Avfallshantering handlar idag om att spara resurser. I detta har Lunds Renhållningsverk har lång erfarenhet. Kunskap om återvinningskedjan, miljöpåverkan från avfall och vilka material som ska sorteras ut p.g.a. sin farlighet, är självklara delar för att nå en hållbar avfallshantering.

Vi ger dig och ditt företag råd om hur avfallshanteringen kan byggas upp. Vi är också gärna med i planeringsstadiet så att utrymmen blir planerade både för verksamheten, boende och vår personal med de framkomlighetsbehov som behövs. Vår rådgivning är kostnadsfri.

Lunds Renhållningsverk är ISO certifierade Miljö 14001, Kvalité 9001 samt OHSAS 18001

De tjänster Lunds Renhållningsverk erbjuder är:
- Hämtning av hushållsavfall och returmaterial
- Hämtning av verksamhetsavfall
- Hämtning av trädgårdsavfall
- Hämtning av grovsopor
- Gångbane- och gaturenhållning
- Tömning av tankar och brunnar
- Kärltvätt

Besök våra sidor - länk nedan - så finns mer information!
Från vår startsida hittas även information till kundtjänst, e-tjänster mm

Kommunens ansvar

I Lunds kommun har Lunds Renhållningsverk uppdraget att ansvara för avfallshanteringen. Regler om avfallshantering finns i Miljöbalkens 15 kapitel. Där framkommer att kommunen har ansvar för hushållsavfall och jämförligt avfall, vilket då samlas in av kommunen eller dess entreprenör. Verksamhetsavfall kan lämnas till annan entreprenör.

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter


Kommunen har en avfallsplan med mål om avfall och att avfall ska förebyggas. Renhållningsföreskrifter som talar om hur avfall ska sorteras och hanteras.

Ladda hem dokumenten via nedan länkar!

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se