Lunds klimatallians

Lunds kommun har tagit initiativ till en klimatallians för företag i Lunds kommun. Alla företag verksamma inom kommunen erbjuds att delta i denna klimat- och energiallians. Alliansen byggs upp på företagens villkor och behov, redan kända och de som troligtvis kommer.

Proaktiva företag driver ett aktivt arbete för att minska sin negativa klimatpåverkan. Olika energifrågor står ständigt på företagens åtgärdslista både avseende el, värme och transporter. Många företag ser klimatfrågan som en del av affärsutvecklingen för att skapa nya produkter och stärka varumärket och vill vara en del av samhällsutvecklingen.

Klimatalliansen består idag av ett 20-tal små och medelstora företag från olika branscher. Vi arbetar i nätverksform med utbyte av erfarenheter och ny kunskap inom klimat- och energiområdet. Alliansen drivs i nära samverkan med Internationella Miljöinstitutet vid Lunds Universitet samt Lunds kommun.

Medverkande företag ska på sikt driva sin verksamhet utan klimatpåverkande utsläpp. För att nå dit ska företagen:

  • Beräkna koldioxidutsläppen
  • Genomföra åtgärder för att minska utsläppen
  • Följa upp mätetal och åtgärder
  • Kommunicera till anställda, kunder och andra intressenter

En viktigt och kanske avgörande faktor för företagen är affärsnyttan av att arbeta med klimatfrågan. Utöver att identifiera brister i företaget eller minska kostnader så kan företag identifiera följande fördelar:

  • Ta fram ett effektivt handlingsprogram
  • Få tillgång till beräkningsverktyg
  • Kommunikation
  • Varumärket
  • Konkurrenskraft
  • Skapar beteendeförändringar

Vill du veta mer?

Karl-Erik Grevendahl
Telefon: 0706-647858
E-post: karl-erik@grevendahl.com

Faktaansvarig: Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet, Kommunkontoret

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Kyrkogatan 11
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se