Energirådgivning och klimatnätverk

Lunds kommun har mycket att erbjuda företagare, inklusive lantbrukare, som vill stärka sin ekonomi, sitt varumärke och på samma gång vårt klimat och vår miljö.

  • Energi- och klimatrådgivaren ger er vägledning för att minska ert energibehov och er klimatpåverkan. (Kostnadsfri tjänst)
  • Transportrådgivaren hjälper till att effektivisera era egna och era anställdas transporter, i tjänsten eller på väg dit och hem. (Kostnadsfri tjänst)
  • Alla företag verksamma inom kommunen erbjuds att delta i nätverket Lunds Klimatallians. Alliansen byggs upp på företagens villkor och behov, redan kända och de som troligtvis kommer.

Med effektivare nyttjande av energi (inbegripet transporter), stärker ett företag sin vinstmarginal och blir stabilare genom att vara mindre känslig för ändringar i energipriser. Med en biogasanläggning kan lantbrukaren öka värdet av sin verksamhet. För ytterligare information, se respektive dokument eller webbsida längst ner på sidan.

Rådgivningen är kostnadsfri.

Kontakta oss

Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Faktaansvarig: Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet, Kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm och Anders Nylander
Telefon: 046-359 75 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin: 046-359 58 34
Telefon direkt Anders: 046-359 67 23
E-post: energirad@lund.se
Vill du komma och prata, kan vi boka tid för det. Förfrågan tas gärna emot via e-post.

Transportrådgivning för företag

Tekniska förvaltningen
Telefon växel: 046-359 50 00

Lunds Klimatallians

Karl-Erik Grevendahl, fristående nätverkssamordnare
Telefon: 0706-64 78 58
E-post:karl-erik@grevendahl.com

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se