Hållbarhet och miljö

Lund är en av Sveriges klimatsmartaste städer. Här är hållbarhets- och miljöfrågorna högt prioriterade. Tillsammans bidrar Lunds kommun, näringslivet och universitetet till en utveckling som tar hänsyn till kommande generationer.

Miljöprofilen bidrar till Lunds attraktionskraft för företagsetableringar. Flera bolag som ligger i framkant inom miljöteknik har utvecklats här.Det är klokt att jobba aktivt med hållbar utveckling. Företag har stora ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster att göra.

Hållbart företagande i korthet

  • Ta ansvar för hur ditt företag påverkar miljön, ekonomin, samhället och människor.
  • Arbeta långsiktigt med en helhetssyn som inbegriper ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
  • Var transparent med att berätta hur dina beslut kan påverka andra människor, samhället i stort och miljön.
  • Ha etiska värderingar som bygger på ärlighet, rättvisa och integritet.
  • Lyssna på vad dina kunder vill ha. Engagera dig i dina anställa. Visa intresse för människor som påverkas av ditt företag.

Hur kan jag lära mig mer?

I närområdet finns olika aktörer som specialiserat sig på att utbilda företag i hållbar utveckling. Här finns nätverk som verkar för att stärka svensk miljöteknik i Sverige och på exportmarknaden. Du som företagare kan dra nytta av etablerade nätverk i regionen och delta i olika typer av projekt, som ofta finansieras via EU.

Lunds kommuns energirådgivare hjälper småföretag att bli energismarta. Här finns en biogascoach som bistår vid planering av miljösmarta transporter. Du kan också anmäla dig till seminarier eller aktuella utvecklingsprojekt riktade mot företag.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Kyrkogatan 11
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se