Hållbarhet och miljö för företag i Lund

Lund är en av Sveriges klimatsmartaste städer. Här är hållbarhets- och miljöfrågorna högt prioriterade. Tillsammans bidrar Lunds kommun, näringslivet och universitetet till en utveckling som tar hänsyn till kommande generationer.

Tips för att bli ett hållbart företag

  • Arbeta långsiktigt med en helhetssyn som inbegriper ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.
  • Var transparent med att berätta hur dina beslut kan påverka andra människor, samhället i stort och miljön.
  • Ha etiska värderingar som bygger på ärlighet, rättvisa och integritet.
  • Lyssna på vad dina kunder vill ha. Engagera dig i dina anställa. Visa intresse för människor som påverkas av ditt företag.

Detta låter intressant, jag vill veta mer! Klicka vidare för att komma till energi- och klimatrådgivarna:
Energi- och klimatrådgivarna i Lund

Klimatalliansen för företag i Lund

Lunds Klimatallians skapar möten mellan klimat- och affärsnytta. I nätverket samlas företag som arbetar aktivt med klimatfrågan samt hållbar utveckling i stort och ser värdet med att dela kunskap. Mixen av företag och ett nära samarbete med Lunds Universitet och kommunen gör nätverket till en spännande grogrund för innovationer och nya samarbeten.

Klika här för att komma till Klimatalliansens hemsida.

Borgmästaravtalet för företag i Lund

Lunds kommun har undertecknat Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors), ett internationellt avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete än nationerna. Deltagande kommuner har förbundit sig att minska koldioxidutsläppen med minst 40 % fram till 2030. Lunds kommun bjuder in företag och organisation som vill vara en del i att förverkliga detta klimatmål. Här finns möjligheter till utvecklingsprojekt, expertis och rådgivning.

Om du vill veta mer så är du välkommen att kontakta  Jon Andersson, chef för miljöstrategiska enheten.
Telefon: 046-359 58 40
E-post: jon.andersson@lund.se.

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Kyrkogatan 11
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se