16/9 2020: Godmorgon Lund

Dags för höstens första webbsända näringslivsfrukost - tillsammans med Lunds universitet! Talare för morgonen är Robert Karjel.

Bild på en man, Robert Karjel

Datum: 16 september
Tid: kl. 8.00-9.45
Plats:https://www.facebook.com/BusinessinLund/ (inget konto krävs för att titta på sändningen)

Höstens första näringslivsfrukost Godmorgon Lund är en reflektion över hur pandemin påverkat näringslivet och hur vi kan hitta vägar framåt. Huvudtalare är Robert Karjel, f d stridspilot och överstelöjtnant som jagat pirater i Adenviken och var med under räddningsaktionen kring Estonia.

Godmorgon Lund arrangeras den här gången i samverkan mellan Lunds kommun och Lunds universitet med syfte att gemensamt lyfta det lokala näringslivet och det innovativa Lund genom att kombinera näringslivsfrukosten med utdelningen av Lunds universitet och Sparbanken Skånes pris för framtidens innovationer.