Företagarföreningar och nätverk

Här är en lista över företagarföreningar och företagsnätverk i Lunds kommun som kan vara till hjälp för dig som företagare. Saknar du en förening eller ett nätverk? Maila till naringsliv@lund.se

Aurora i Lund - nätverk för företagsamma kvinnor

Dalby Företagarförening

Företagarna Lund

Företagarboost

Genarps företagargrupp på Facebook

Handelsföreningen i Lund

Lund Citysamverkan

RåbyLunds företagareförening

Mersmak i Lund

Södra Sandby Företagarförening

Sund affärsnätverk

Veberöds företagarförening

Samarbete med fokus på hållbarhet och innovation

Future by Lund är en innovationsplattform som verkar för smarta och hållbara lösningar för växande städer, byar och de människor som bor där. En grundläggande tanke är att vi inte kan lösa alla utmaningar själv, utan de som bor och verkar i staden och byn spelar en avgörande roll för hur den fungerar. Future by Lund består därför av Lunds Kommun och partners från universitet, organisationer och näringsliv.

De nya lösningarna levereras i samverkan mellan oss. Genom vårt arbete samlas nya och etablerade aktörer sida vid sida och alla är välkomna att delta. Future by Lund leds av Lunds Kommun och är en del av näringslivskontoret. Arbetet finansieras av Vinnova, Lunds kommun och deltagande partners.

Initiativ, projekt och testbäddar inom smarta städer

Du kan läsa om alla projekten och andra nyheter på Future By Lunds hemsida:

www.futurebylund.se

Företagsregister för Lund

Behöver du ett register över företag i Lund?

Klicka här för att komma till UC Näringslivsregister för Lund