IFS Rådgivning

IFS Rådgivning är en del av ALMI företagspartner och riktar sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som vill starta eller köpa företag i Sverige. IFS Rådgivning har kontoret i Malmö men tar även emot besök på Ideon i Lund efter överenskommelse.

Genom IFS Rådgivning kan du med utländsk bakgrund få personlig rådgivning och praktiskt stöd. IFS egna Rådgivare har själva invandrat till Sverige och har utöver det en akademisk utbildning och egen erfarenhet från företagande. Dessutom behärskar rådgivarna många olika språk vilket underlättar för dig som önskar rådgivning på andra språk än svenska.

Stöd från idéstadiet

IFS Rådgivningen ger dig stöd redan från idéstadiet. IFS hjälper dig med olika frågor som rör start eller köp av företag. De kan även hjälpa dig i frågor som berör utveckling av din verksamhet.

Diskutera din affärsidé

Tillsammans med din rådgivare går ni igenom din affärsidé och bedömer utsikterna. IFS tittar på befintliga styrmedel och hur du bäst lyckas med verksamheten med hänsyn till marknaden och dina personliga förutsättningar.

Upprätta affärsplan och budget

När du har en tydlig affärsidé får du hjälp med att skriva affärsplan, upprätta likviditets- och resultatbudget och andra relevanta dokument.

Företagsregistrering och information om regler

När det sedan är dags att registrera företaget så hjälper vi dig med det. IFS går också igenom olika regler och eventuella tillstånds som krävs.

Logotyp för ALMI

Kontakt

Darja Smisovsky
Verksamhetsansvarig IFS Rådgivning
Telefon: 040-10 26 94
Epost:darja.smisovsky@almi.se

Relaterad information

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Kyrkogatan 11
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon: 046-359 50 00 (växel)
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se