Kontakta näringslivsenheten

Näringslivsenhetens uppgift är att hjälpa näringsverksamheter att växa i Lunds kommun. Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor.

Det är vi som jobbar på näringslivsenheten:

Per Persson
Näringslivs- och turismchef
Telefon: 046-359 70 73
E-post
: per.persson@lund.se

Tove Möller Andersson
Biträdande näringslivs- och turismchef
Telefon:
046-359 70 61
E-post: tove.mollerandersson@lund.se

Maria Engström
Näringslivsutvecklare
Telefon: 046-359 74 69
E-post: maria.engstrom2@lund.se

Petra Öhlin Lindeheim
Näringslivsutvecklare
Telefon:
046-359 99 86
E-post: 
petra.ohlinlindeheim@lund.se

Michaela Tellenmark
Näringslivsutvecklare
Telefon: 046-359 59 13
E-post: michaela.tellenmark@lund.se

Anders Bengtsson
Näringslivsutvecklare
Telefon:
046-359 55 71 
E-post: anders.bengtsson3@lund.se

Jimmy Sok
Näringslivsutvecklare
Telefon:
 046-359 53 82 
E-post: jimmy.sok@lund.se

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se