Flygelskolan

Välkommen till Flygelskolan! Vi är en F–5 skola på Östra Torn. Flygelskolan har cirka 200 elever från förskoleklass till årskurs fem.

Flygelskolan består av 2 flyglar. I den östra flygeln, flygel A, finns förskoleklassen och åk 1 både under skoldag och fritidshemstid. I den flygeln finns också åk 4 under skoltid. I den västra flygeln, flygel B, finns åk 2 och 3 under skoltid och fritidshemstid. Där finns också årskurs 5 under skoldagen. Fritidshem för åk 4 och 5 håller till i idrottshallen samt i en lokal ovanför idrottshallen. Skolan har en stor, fin skolgård.

Så här jobbar vi

Skolan arrangerar gemensamma aktiviteter under hela läsåret där alla elever och pedagoger ingår. Eleverna är indelade i fasta vängrupper som är åldersblandade.

Våra mål är att vara en skola med fokus på lärande och att eleverna når sina individuella mål. 

Vi ska även öka elevernas inflytande över och ansvar för sitt eget lärande. Eleverna ska kunna ta del av pedagogernas kompetens. Skolan ska också stå för en gemensam barnsyn och värdegrund.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/flygelskolan