Felanmälan

Här kan du läsa mer om hur du anmäler fel till kommunens tekniska förvaltning och till kultur-och fritidsförvaltningens idrottsservice. Du kan även anmäla fel på kommunens fastigheter, exempelvis trasig belysning eller skadegörelse.

Om du upptäcker ett fel kan du anmäla det här eller med vår app "Felanmälan Lunds kommun" på din mobiltelefon. Om du upptäcker ett akut fel, ring Medborgarcenter på 046-359 50 00 (vardagar på dagtid) eller 046-359 59 00 (kväll/helg). Om du har begärt återkoppling på ditt ärende hanteras dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

Vi prioriterar felanmälningar. Allmänna synpunkter och frågor har längre svarstid på grund av hög belastning. Önskemål om nya anläggningar hänvisas till Lundaförslaget.

Frågor och synpunkter som rör trafiksäkerhet? Här hittar du svar på några vanliga frågor.

Frågor och synpunkter om parkskötsel, växtlighet och beskärning? Här hittar du svar på några vanliga frågor.

Aktuellt

Under jul-och nyårsperioden har vi längre handläggningstider och fokus på akuta ärenden. Gäller din fråga snö och halka, läs om vilka vägar och cykelvägar som prioriteras och vad som är fastighetsägarens ansvar: lund.se/vinter

Felanmäla slocknad gatubelysning? Vår entreprenör har stor hjälp av exakt adress, gatunummer eller koordinater, eftersom felsökning görs under dagtid. Ärenden som berör flera lampor på samma stråk prioriteras. Vid kabelfel som drabbar ett större område kan det ta längre tid att lokalisera felet och under tiden kan belysningen komma och gå. Vi skickar inget svar på ärenden som gäller släckt belysning.

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/felanmalan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se