Fäladsgården

Välkommen till Fäladsgården i norra Lund! Fäladsgården är en skola med cirka 380 elever i årskurserna 7–9, LIG (lokalt integrerad grupp) och förberedelseklass. På skolan arbetar 50 vuxna (pedagoger och övrig personal) med att stötta och inspirera skolans elever.

Vår vision är att elever och lärare tillsammans ska skapa framtidens kompetenser genom kreativitet, samarbete och kunskaper.

På Fäladsgården är vi stolta över:

  • våra studiemotiverade elever
  • vår proffsiga personal
  • vår tillgängliga lärandemiljö för alla
  • vårt samarbete med Fäladsskolan (årskurs 4–6).

Så här jobbar vi

Fäladsgården kännetecknas av en hög måluppfyllelse i alla ämnen och av datalogiskt tänk i en kreativ miljö. Vi är en skola som präglas av globalisering i en kreativ lärmiljö, och som har flera internationella kontakter. Till exempel har vi elevutbyte med Ringe i Danmark, Fulda i Tyskland, Nevers i Frankrike och Zaragoza i Spanien samt aktiva Erasmusprojekt och vänskolor runt om i världen.

Vi fokuserar på framtidskompetens med kontakter i omvärlden. Många av våra elevuppgifter är ute i olika verksamheter, det vill säga på riktigt!

Exempel på våra samarbetspartners är:

  • projektet "VI SES!" med Skanska som bygger ESS
  • Ung företagsamhet
  • Lunds universitet
  • Lunds tekniska högskola
  • Naturskolan
  • Kraftringen.

På skolan har vi en kulturprofil, hälften av eleverna på skolan följer dennakulturprofil, med inriktning pop & rock. Vi har även en handbollsprofil, där fokus är atteleverna ska utveckla sin individuella tekniktillsammans med andra i gruppen.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/faladsgarden