Fäladsgården

Välkommen till Fäladsgården i norra Lund

Årskurs 6–9

Fäladsgården är en skola med cirka 475 elever i årskurserna 6–9. På skolan arbetar 60vuxna (pedagoger och övrig personal) med att stötta och inspirera skolans elever.

Vår vision är att elever och lärare tillsammans ska skapa framtidens kompetenser genom kreativitet, samarbete och kunskaper.

På Fäladsgården är vi stolta över

 • våra studiemotiverade elever
 • vår proffsiga personal
 • vår tillgängliga lärandemiljö för alla
 • vårt samarbete med Fäladsskolan (årskurs 45).

Så här jobbar vi

Fäladsgården kännetecknas av en hög måluppfyllelse i alla ämnen och av datalogiskt tänk i en kreativ miljö. Vi är en skola som präglas av globalisering i en kreativ lärmiljö, och som har flera internationella kontakter. Till exempel har vi bl.a. elevutbytemed Ringe i Danmark, Fulda i Tyskland, Nevers i Frankrike och Zaragoza i Spanien samt aktiva Erasmusprojekt och vänskolor runt om i världen.

Vi fokuserar på framtidskompetens med kontakter i omvärlden. Många av våra elevuppgifter är ute i olika verksamheter, d.v.s. På-riktigt!

Exempel på våra samarbetspartners är

 • projektet "VI SES!" med Skanska som bygger ESS
 • Lunds universitet
 • Lundstekniskahögskola
 • Naturskolan
 • Kraftringen.

De elever på Fäladsgården som önskar fritidshem (åk 6) har detta på StHansgården tillsammans med Fäladsskolans elever (åk 4–5). Vi harett närasamarbete med Fäladsskolan (åk 4–5).

Hälften av eleverna på skolan följer kulturprofilen med inriktning pop & rock.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/faladsgarden

Kontakt

Fäladsgården

Besöksadress: Svenshögsvägen 25a, 226 42 Lund
Karta: Se Fäladsgården på en karta
Telefon: 046-359 74 00

Frånvaroanmälan:

 • 046-359 74 26 (telefonsvarare på skolan)
 • 0515-77 76 11 (Skola24)
 • 0515-869 28 (Skola24, på engelska)

E-post: faladsgarden@lund.se

Rektor: Anna Öjehagen
Telefon: 046-359 59 80
Mobil:0729-915136
E-post:anna.ojehagen@lund.se