Fäladsgården

Välkommen till Fäladsgården i norra Lund

Årskurs 7–9

Fäladsgården är en skola med cirka 380 elever i årskurserna 7–9, LIG (lokalt integrerad grupp) och förberedelseklass. På skolan arbetar 50 vuxna (pedagoger och övrig personal) med att stötta och inspirera skolans elever.

Vår vision är att elever och lärare tillsammans ska skapa framtidens kompetenser genom kreativitet, samarbete och kunskaper.

På Fäladsgården är vi stolta över

  • våra studiemotiverade elever
  • vår proffsiga personal
  • vår tillgängliga lärandemiljö för alla
  • vårt samarbete med Fäladsskolan (årskurs 4–6).

Så här jobbar vi

Fäladsgården kännetecknas av en hög måluppfyllelse i alla ämnen och av datalogiskt tänk i en kreativ miljö. Vi är en skola som präglas av globalisering i en kreativ lärmiljö, och som har flera internationella kontakter. Till exempel har vi elevutbyte med Ringe i Danmark, Fulda i Tyskland, Nevers i Frankrike och Zaragoza i Spanien samt aktiva Erasmusprojekt och vänskolor runt om i världen.

Vi fokuserar på framtidskompetens med kontakter i omvärlden. Många av våra elevuppgifter är ute i olika verksamheter, det vill säga på riktigt!

Exempel på våra samarbetspartners är

  • projektet "VI SES!" med Skanska som bygger ESS
  • Ung företagsamhet
  • Lunds universitet
  • Lunds tekniska högskola
  • Naturskolan
  • Kraftringen

På skolan har vi en kulturprofil, hälften av eleverna på skolan följer denna kulturprofil, med inriktning pop & rock. Vi har även en handbollsprofil, där fokus är att eleverna ska utveckla sin individuella teknik tillsammans med andra i gruppen. 

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/faladsgarden

Kontakt

Fäladsgården

Besöksadress: Svenshögsvägen 25a,
226 42 Lund
Karta:Se Fäladsgården på en karta
Telefon: 046-359 74 00

Frånvaroanmälan:
Anmälan görs innan skolstart. För att minska administrationen vill vi att ni anmäler sjukfrånvaro via en dator eller via appen. Att ringa är ett sista alternativ.

1. Logga in via dator. Gå in på https://lund.skola24.se/ Tänk på att ni måste gå välja domän lund.skola24.se.

2. Logga in via app. Appen heter Skola24 och finns för nedladdning i AppStore och GooglePlay. I appen måste ni välja domän lund.skola24.se.

3. Ringa. Telefonnummer: 046-3597400, lämna meddelande om Marie inte svarar. Säg tydligt namn och klass.

Vid frågor om Skola24 kan ni vända er till Carina Hinn (carina.hinn@lund.se, 046-3597644)

OBS! Målsman måste meddela frånvaro varje dag.

E-post: faladsgarden@lund.se

Rektor: Anna Öjehagen
Telefon: 046-359 74 05
Mobil: 0729-915136
E-post:anna.ojehagen@lund.se

Bitr rektor: Carina Hinn
Telefon: 046-359 7644
E-post:carina.hinn@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se