Lund är en Fairtrade City!

År 2007 blev vi Fairtrade City-diplomerade, som en av de första städerna i Sverige. I världen finns det över 2000 Fairtrade Cities. Att vara en Fairtrade City innebär att kommunen, tillsammans med näringsliv och ideell sektor, jobbar tillsammans för att öka handeln av och kunskapen om rättvist handlade varor.

Tillsammans gör vi skillnad!

Det är viktigt att inte glömma bort att saker som vi tar för givet här, som rätten att gå med i fackförbund, en lön som vi kan leva på och att våra barn har möjlighet att gå i skolan, inte är en självklarhet överallt. Genom att välja rättvist handlade och Fairtrade-märkta varor skapar du möjligheter till förändring och bidrar till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Fairtrade och hållbar utveckling

För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Ekonomisk utveckling
Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning, vilket ger en tryggare försörjning. Kriterierna innebär också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran i förhandlingen mellan odlare och köpare.

Social utveckling
Vid försäljning av råvaran får odlarna en Fairtrade-premie. Den används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen. Besluten för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Dessa beslut är en viktig del i demokratiutvecklingen tillsammans med en rad andra kriterier för bland annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen.

Miljömässig utveckling
Miljökriterierna handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. Dessutom används ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion, vilket ger odlaren ytterligare ett högre pris för råvaran.

Klicka dig vidare här för att läsa mer om Fairtrades kriterier och kontroller: www.fairtrade.se/lara-mig-mer/om-hur-fairtrade-fungerar/kriterier-kontroll/

Fairtrade på jobbet kaffekopp

Fikar du rättvist på jobbet?

Fika Fairtrade och bli en del av Fairtrade City Lund. Att byta till Fairtrade i fikarummet är ett enkelt sätt att bidra till att odlare och anställda kan förbättra sina levnadsvillkor. Registrera din arbetsplats på Fairtrade Sveriges hemsida och få ett fint diplom att sätta upp i fikarummet!

Anna Malawi styrgrupp

Fairtrade City Lunds styrgrupp

Styrgruppen består av personer från kommunen, föreningar, företag och organisationer som är aktiva i Fairtrade City Lund. Tillsammans med Fairtrade City-samordnaren driver de arbetet med etisk konsumtion i Lund framåt.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132