Fågelskolan

Välkommen till Fågelskolan – en skola för alla! På Fågelskolan har vi elever från förskoleklass upp till och med åk 9. På Fågelskolan skapas förutsättningar för samarbete, gemenskap och engagemang. Här trivs elever och personal! Vi arbetar mot tydliga mål med kunskaper i fokus, vilket gynnar våra elevers utveckling. Skolan är belägen i västra Lund mellan tre parker.

Så här jobbar vi

Vi är en F–9 skola som även har en integrerad grundsärskola. Vår mångfald är en av våra styrkor och något vi värnar om. Som elev ska du känna trygghet, trivsel och delaktighet i skolan. Vi har höga krav på vår personal, våra elever och på vårdnadshavare. Alla elever ska utvecklas och stimuleras för att kunna nå sin fulla potential.

För oss på Fågelskolan är god kvalitet i undervisningen viktigt, och vi fokuserar därför vårt utvecklingsarbete på det.

Vi har i nuläget två paralleller i varje årskurs, vilket gör att personalen kan skapa relationer till alla våra elever och elever hos oss blir sedda och bekräftade.

För att behålla vår vikänsla på skolan, håller vi fast vi traditioner som exempelvis vår Gemenskapsdag för alla elever på skolan. Några elever skrev en sång till den här dagen för ett par år sedan som heter ”Fågelfri”. Refrängen lyder: ”Vår skola är bra, här är man Fågelfri…”

Fritidsverksamhet på skolan

Skolans fritidshemsverksamhet riktas till barn i åldrarna 6-12 år. På fritidshemmet erbjuder vi en välplanerad undervisning där eleverna har mycket inflytande över aktiviteter.

Värdegrundsarbete

Skolan har en levande likabehandlingsplan, ett starkt elevhälsoteam och ett trygghetsteam där alla skolans delar finns representerade. Representanter från trygghetsteamet leder sedan elevernas trygghetsråd. Fågelskolan har två socialpedagoger som arbetat riktat mot dessa frågor. Våra socialpedagoger arbetar nära våra elever och det är lätt för eleverna att få kontakt med dem. Upprepade trygghetsundersökningar visar att våra elever i mycket hög utsträckning trivs och är trygga på Fågelskolan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fagelskolan