Fågelskolan

Välkommen till Fågelskolan – en skola för alla!

Årskurs F–9 med integrerad grundsärskola

Fågelskolan är en F9-skola som är belägen i västra Lund mellan 3 parker.

Så här jobbar vi 

Vi är en F9 skola som även har en integrerad grundsärskola. Vår mångfald är en av våra styrkor och något vi värnar om. Som elev ska du känna trygghet, trivsel och delaktighet i skolan. Vi har höga krav på vår personal, våra elever och på vårdnadshavare. Alla elever ska utvecklas och stimuleras för att kunna nå sin fulla potential.

För oss på Fågelskolan är god kvalitet i undervisningen det absolut viktigaste, och vi fokuserar därför vårt utvecklingsarbete på det. Vi har i nuläget två paralleller i varje årskurs, vilket gör att personalen kan skapa relationer till alla våra elever och elever hos oss blir sedda och bekräftade.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fagelskolan

Kontakt

Fågelskolan

Besöksadress: Gässlingavägen 21, 227 35 Lund
Karta: Se Fågelskolan på en karta
Telefon: 046-359 75 20
Frånvaroanmälan: 

  • Förskoleklass: 046-359 48 04
  • Skola24: 0515-77 76 11

E-post: fagelskolan@lund.se

Rektor F–3: Daniel Rooth
Telefon: 046-359 75 42
E-post: daniel.rooth@lund.se

Rektor 4–9Åsa Söderberg
Telefon: 046-359 75 24
E-post: asa.soderberg@lund.se

Rektor grundsärskolan: Roland Henricson
Telefon: 046-359 41 15 
E-post: 
roland.henricson@lund.se