Extra stöd till Lunds kulturliv

På grund av rådande pandemi erbjuder vi olika åtgärder för att stötta det lokala kulturlivet. Just nu presenterar vi två olika stöd som du kan läsa om nedan. Under våren kommer ytterligare stöd och åtgärder för att stötta Lunds kulturliv att presenteras här.

Person som målar på vägg
AiR – Open Call för konst- och kulturuttryck i det offentliga rummet

Vill du synliggöra ditt konstnärliga uttryck i Lund i sommar?

Som en del av åtgärdspaketet för att främja konst- och kulturlivet i Lund under Corona bjuder Kultur- och fritidsförvaltningen in alla Lundabaserade konst- och kulturaktörer att komma med idéer på tillfälliga konstnärliga verk att uppföra någonstans i det offentliga rummet inom Lunds kommuns gränser. Formen är fri, det kan till exempel vara ett performance eller en konstinstallation.

Verket ska vara nytt och relatera till platsen där det uppförs. Det behöver inte vara platsspecifikt, men det ska finnas en tydlig tanke med varför det bör genomföras på just den valda platsen. Tidsramen för uppförandet är 14 juni – 6 augusti. Konstverken kommer att presenteras och marknadsföras inom ramen för Sommarlund 2021.

Kriterier

  • Urvalet görs baserat på genomförbarhet, tillgänglighet, konstnärlig kvalitet, samverkan, koppling till Lund
  • Bifoga konstnärlig skiss och produktionsbudget
  • Stödet kan sökas av professionella kulturaktörer som är verksamma i Lund
  • Samarbeten med icke-Lundabaserade konstnärer och kulturutövare är möjligt

Ansökan

Det går att söka på två sätt; som konstnärlig utövare av själva verket eller som arrangör av ett konstnärsresidens där en utifrån kommande konstnär bjuds in att göra ett verk.
Vi ber er söka med en tydlig idé och produktions/genomförandeplan. Det går att söka pengar till arvode, produktions- och materialkostnader. Ansök senast den 5 april.

Till ansökan

 

Videokamera framför scen

Mikrostöd 

Mikrostödet är en tillfällig stödform för kultur- och föreningslivet som vi testar under våren. Du kan få tillgång till en scen (Stenkrossen, Stadsteatern eller Folkparken) eller annan lokal med teknik för att livestreama, liveklippa eller spela in audiovisuellt material som du sedan kan publicera online. Vi kan också bistå dig med tekniker under ett begränsat antal timmar. I den färdiga produktionen ska det framgå att projektet fått stöd av Lunds kommun. Obs. i stödet ingår INTE något förarbete eller redigering av det inspelade materialet – det går endast att söka med färdiga och realistiskt genomförbara produktioner.

Ansökan

Stödet går att söka från och med den 1 mars. När vi fått in ansökan återkommer vi till dig inom kort för att stämma av tillgänglighet, datum och behov med dig. Det är inte säkert att det finns tillgänglighet under önskade datum. Då försöker vi erbjuda alternativa datum i den mån det är möjligt, men vi kan inte garantera att vi kan bevilja alla ansökningar. Eftersom detta är en helt ny stödform som vi testar under våren kan stödformen komma att ändras utifrån de behov och förutsättningar som uppkommer.

Till ansökan

Två personer på scen som spelar musik

Arbetsstipendium för enskilda konstnärer/kulturarbetare

Arbetsstipendiet är ett tillfälligt stöd som kan sökas av enskilda konstnärer/kulturarbetare vars huvudsakliga inkomst kommer från konstnärligt arbete eller från arbete inom kultursektorn. Stipendiet är kompensatoriskt utan krav på redovisning och fördelas enligt solidaritetsprincipen, det vill säga att samma summa om 30 000 SEK utbetalas till de som beviljas stödet. Den sökande ska vara folkbokförd i Lund. Detta stöd är inte öppet för ansökan just nu.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/extrastodkultur