Trafik- & gatubyggprojekt i Lund

Här hittar du Lunds kommuns ny- och ombyggnationer av gator, torg, gång- och cykelbanor.

Tänk på att det inte alltid är kommunen som gräver i gatan. Informationen du söker kan finnas hos till exempel VA SYD, Kraftringen eller Trafikverket.

 

Facts responsible: Tekniska förvaltningen

Direct address of this page: https://www.lund.se/gatuarbete

Contact

Streets and traffic

Technical Services Department

Visitors address: Brotorget 1, Lund
Telephone: 046 - 359 75 00
Error reportwww.lund.se/felanmalan or app: Felanmälan Lunds kommun
E-mail: tekniska.forvaltningen@lund.se