Byggstart för Lund C/Clemenstorget

15 May, 2019

Lund C ska byggas om för att kunna svara upp mot ett ökat resande. Detta kommer att ske genom ett antal delprojekt. Först ut är Clemenstorget och byggstart är snart; under vecka 21 etablerar sig entreprenören Älmby AB på platsen.

Clemenstorget kommer att byggas om i två etapper. I den första etappen ingår, utöver större delen av torgytan, även den norra och östra gång- och körbanan samt en del av S:t Petri kyrkogata. I gestaltningen av torgytan eftersträvas en urban plats både för de som är på språng och för de som vill stanna upp en stund. Utöver spårvägshållplatsen kommer de gestaltande inslagen att sätta karaktär på torget, till exempel de konstnärligt utformade spetstaken och lekpaviljongerna för de små.

Ombyggnaden börjar med ledningsarbete i norra körbanan, vilken inkluderar korsningen Spolegatan-Bangatan. Arbetet i korsningen kommer, för att störa trafiken så lite som möjligt, att ske under Kristi himmelfärdshelgen (30 maj – 2 juni). För att hinna med detta kommer arbetet att ske även kvällstid, eventuellt också någon natt.

Tidplan
Byggstart vecka 21 2019
Beräknas klart 1 april 2020

Här kan du följa arbetet med Lund C och Clemenstorget