Vi i Veberöd årets frivilliga samhällsarbetare 2019

9 December, 2019

Lunds kommun har för första gången utsett årets frivilliga samhällsarbetare. Vinnare blev Vi i Veberöd.

Årets frivilliga samhällsarbetare 2019

Från vänster: Karin Delin, Anna Bernkull, Sivert Gardell, Gudrun Gardell, Stefan Bäckstrand och Karin Nilsson från Vi i Veberöd.

Motivering:

”Vi i Veberöd” har lyckats skapa möten mellan människor genom aktiviteter såsom läxhjälp, språkcafé, kvinnoträffar, cykelverkstäder, informationsmöten och fikaträffar. Genom föreningens engagemang har över 30 familjer av nyanlända välkomnats och kunnat börja sin integration i det svenska samhället. Föreningen uppfyller väl de kriterier som ligger till grund för priset till Årets frivilliga samhällsarbetare som är att:

  • Främja frivilligt samhällsarbete genom möten, aktiviteter och kontakt mellan människor.
  • Engagera fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i frivilligt samhällsarbete.
  • Utgöra ett engagemang av stor betydelse för hjälpbehövande i Lunds kommun.

Juryn har imponerats av det engagemang som föreningen ”Vi i Veberöd” har uppbådat i lokalsamhället varför föreningen får priset.”

– Vi är såklart jätteglada för det här priset och vad det betyder för hela vårt nätverk! När vår grupp startades var det för att synliggöra och kraftsamla alla de som ville hjälpa och välkomna människor i Veberöd, oavsett var man kommer ifrån. Att få se unga som gamla hjälpas åt är oerhört vackert. Tillsammans inspireras vi av det man får tillbaks av att få hjälpa någon i behov. Detta bör alla vi i Veberöd vara stolta över. Denna gemenskap och kontakt med olika människor i närsamhället anser vi vara oerhört viktig, säker Stefan Bäckstrand från Vi i Veberöd.

– Med värme och engagemang arbetar Vi i Veberöd på helt frivillig basis för att alla som flyttar till Veberöd att känna sig välkomna i den lokala gemenskapen. De känns som en självklar vinnare när Lunds kommun nu för första gången utser årets frivilliga samhällsarbetare, säger Fredrik Ljunghill, kommunstyrelsens vice ordförande.

Priset delades ut på Internationella frivilligdagen 5 december.

I samband med firandet certifierade överförmyndarnämnden elva av sina ställföreträdare som uppmärksammades med ett diplom som delades ut av kommundirektören Christoffer Nilsson.

Delades ut för första gången

Lunds kommun har en mängd frivilliga samhällsarbetare som engagerar sig i olika frivilliguppdrag för att hjälpa barn, unga, äldre och andra behövande i samhället. Insatserna är stora och betydelsefulla, men uppmärksammas sällan. Priset årets frivilliga samhällsarbetare har instiftats för att uppmuntra de insatser som görs för att främja frivilligt samhällsarbete.

Information om priser som kommunen delar ut