Försenade fakturor

25 October, 2019

Fakturor för oktober månad avseende förskola, fritidshem, äldreomsorg och LSS har gått ut med en försening. Alla fakturor har nu skickats och når mottagarna senast inom ett par dagar.

De som vanligen har e-faktura kommer att få fakturan i pappersformat skickad per post den här månaden. Betala fakturan via papper, framöver kommer den skickas som en e-faktura igen. 
 
Har du frågor är du välkommen att kontakta medborgarcenter via mail lunds.kommun@lund.se eller telefon 046-359 50 00.