Lunds kommun tecknar lokal Överenskommelse

12 September, 2017

Runt om i Sverige tecknas nu överenskommelser mellan kommuner och ideella organisationer. Med den nationella Överenskommelsen ska samarbetet mellan den offentliga sektorn och den idéburna stärkas. Tanken är att ökat samarbete skapar mer delaktighet, vilket i sin tur ökar det demokratiska inflytandet för medborgarna.

Logotyp för Överenskommelsen Lund

Lunds kommun kommer i höst att presentera Överenskommelsen för kommunens ideella föreningar och organisationer. Intresserade föreningar bjuds in till möte och work shop i stadshallen den 29 oktober.

Är du intresserad? Mer information hittar du via länken nedan.

Related information