Kunskapsstråket är nominerat till årets planpris

14 September, 2017

Kunskapsstråket är nominerat till Sveriges Arkitekters Planpris 2017. Stråket har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag samlat i ett brett område från Lunds innerstad till Brunnshög och de nya forskningsanläggningarna. Det är Lunds kommuns visionära, långsiktiga och systematiska arbete inom Kunskapsstråket som nu uppmärksammas.

Kunskapsstråket– Analys, uthållighet och strategiskt lagarbete har varit framgångsfaktorer i förtätningsprojekten längs Kunskapsstråket. Vi är mycket glada och stolta över att Lunds ambitiösa arbete uppmärksammas, säger Björn Abelson (S), ordförande i byggnadsnämnden.

Kunskapsstråket är regionens största arbetsplats för kunskapsbaserad verksamhet. Det sträcker sig genom ett historiskt spektrum av kunskapsmiljöer från Lunds historiska centrum genom Ideons innovationsmiljöer upp till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Den kommande spårvägen bildar Kunskapsstråkets ryggrad där hållplatserna kommer att koppla ihop befintliga och nya stadsrum och skapa naturliga mötesplatser.

I utvecklingsarbetet har stadsbyggnadskontoret skapat en plattform för kunskapsdelning och dialog mellan förvaltningar, politiker och de stora fastighetsägarna som dominerar stråket. I det utvecklingsarbetet har strukturplanen, som är det övergripande styrdokument för helheten varit underlag.

– Strukturplanen är robust och de övergripande stadsbyggnadsstrategierna har sedan förts vidare, fördjupats och utvecklats i delområdenas ramprogram, detaljplaner och projekt, säger planchef Ole Kasimir.

Planpriset delas ut för att stimulera och ge spridning åt goda exempel av bra svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Det instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter.

Vinnaren av Planpriset presenteras på Arkitekturgalan, nordens största mötesplats inom arkitektur, den 28 november på Cirkus i Stockholm.

Mer information om Kunskapsstråket