Grönt kort - Genarp återvinningscentral

Nu startar vi ett försöksprojekt på återvinningscentralen i Genarp, som innebär att det blir möjligt att besöka återvinningscentralen när den är obemannad.

Vi startar med ett försök "Grönt kort" vid Genarps återvinningscentral. Utfaller detta bra, kan det komma byggas ut till fler återvinningscentraler.

Grönt Kort är till för privatpersoner boende i Lunds kommun och som har körkort. Med Grönt Kort kan du besöka återvinningscentralen utanför ordinarie öppettider genom att använda ditt körkort eller en smartmobil som nyckel till grinden på återvinningscentralen.

För att få tillgång till Grönt kort krävs att du får information om hur det fungerar på återvinningscentralen.
Det sker genom en kort utbildning på själva återvinningscentralen. 

Grönt kort kommer att kunna användas varje dag mellan kl. 11.00 - 19.00 då återvinningscentralen är obemannad.

Vill du anmäla dig för Grönt kort?
Använd länken nedan


Related information

Contact

Waste Management Services

Postal address: Box 41, 221 00 Lund
Visitors address: Traktorvägen 16, Lund
Telephone (switchboard): 046 - 35 50 00

Customer service

Waste Management Services

Telephone: 046-35 9 53 90
Telephone hours: weekdays 9am - 12am, 1pm - 3pm

Telephone container, well: 046 -35 9 53 92
Telephone hours: weekdays 8am - 12am, 1pm - 4pm

Telephone payment
:  046 - 35 9 53 40