Hedda Anderssongymnasiet flyttar till Parkskolan

7 May, 2019

Hedda Anderssongymnasiet kommer att flytta till Parkskolans lokaler under läsåret 2019/20. Det innebär att Svaneskolan stannar kvar i sina lokaler läsåret 2019/20. Anledningen till beslutet är att skapa en så bra skola som möjligt för alla elever, både på Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan.

Ombyggnaden av Parkskolan är försenad på grund av arkeologiska undersökningar. Förseningen har omöjliggjort flytten av Svaneskolans elever till Parksskolan eftersom en grundskoleverksamhet har andra lokalbehov än en gymnasieskola.

Hedda Anderssongymnasiet kommer därför att flytta till Parkskolan nästa läsår och Svaneskolan kommer stanna kvar. Detta innebär att båda skolorna får mer plats att bedriva undervisning och Lunds kommun har bättre förutsättningar att möta den stora efterfrågan på gymnasieplatser i Lund. Hedda Anderssongymnasiet beräknar att ta in åtta nya klasser nästa läsår.

Hedda Anderssongymnasiets flytt möjliggör utnyttjande av lokalerna på Parkskolan även under den tid som den arkeologiska undersökningen pågår. 

Vad som händer efter läsåret 2019/20 är under utredning.