För byggherrar

På den här sidan har vi samlat några genvägar till sidor och dokument som vi tror särskilt berör dig som byggherre när det gäller bostadsbyggandet i Lunds kommun.

Bostadsbyggande

Markanvisningar

Planer

Strategier och riktlinjer

Direct address of this page: https://www.lund.se/byggherrar

Contact

Spatial Planning Department

Postal address: Box 41, 221 00 Lund
Visitors address: Brotorget 1, Lund
Telephone: 046-35 75 00
E-mail: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se