Energicoachning för företag

Just nu rekryterar vi företag som vill kartlägga sin energianvändning och klimatpåverkan för en speciell satsning.

Energiexperten Anders Nylander är energicoach i Lunds kommun och hjälper små och medelstora företag att dels arbeta mer klimateffektivt, dels minska sina energikostnader.

Kostnadsfri energicoach

Bild på energicoach Anders Nylander

Energicoach är en kostnadsfri service som Lunds kommun erbjuder näringslivets små och medelstora företag. Bakom satsningen finns statliga Energimyndigheten och projektet delfinansieras också av EU-medel. Efter en enskild kartläggning för respektive företag bjuds de sedan in till uppföljning och nätverksträffar med andra företag.

Så här gör du om du är intresserad

Med början i höst kommer Anders Nylander att besöka företagsgrupper och andra typer av nätverksträffar i Lunds kommun. Välkommen att kontakta honom för att få veta mer och kanske boka ett möte för att få hjälp med vad du kan göra i ditt företag.

Mejlaanders.nylander@lund.seeller ring 046-359 67 23.

Direct address of this page: https://www.lund.se/energicoach

Contact

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se