Urban gardening, communal ground

Not yet translated

Att odla på parkmark

Kommunen stöder aktivt initiativ för att odla på parkmark. Vi hjälper till att hitta en plats, undersöka möjligheter till vattenförsörjning, redskapsförvaring och liknande. Om det finns behov hjälper vi till med design och övrig utformning, och i vissa fall även kostnader kopplat till anläggningen. Det krävs en förening för att få odla på parkmark, alternativt att odlingsgruppen går via ett studieförbund eller en kommunal verksamhet.

Ett annat grundkrav från kommunens sida är att odlingen skapas för att finnas och fungera på platsen långsiktigt. En initial verksamhetsplan bör sträcka sig tre till fem år framåt i tiden, beroende på odlingsform. Hur föreningen ska jobba för detta är något som diskuteras tidigt i processen, liksom vilket slags samarbete kommun och förening ska ha. Kommunen ser gärna att platserna utvecklas med tiden, är dynamiska och kan förändras med odlarnas behov och önskemål.

I enlighet med plan-och bygglagen, som beskriver hur kommunal mark ska användas, tas ingen arrendeavgift för odling på parkyta. Däremot förbinder sig föreningen att sköta om odlingarna och angränsande ytor, att vara ambassadörer för sin odling och bjuda in besökare och nya medlemmar. Skötselåtagandet och ansvarsfördelningen mellan kommun och förening regleras i en överenskommelse som tecknas när odlingen tas i bruk. Föreningen organiserar och finansierar sedan den löpande odlingsverksamheten. Det är inte tillåtet att odla i kommersiellt syfte.

Den som vill odla på parkmark kan kontakta kommunens odlingssamordnare. Frågor som kommer upp tidigt i processen och som du/ni behöver fundera på innan ni tar kontakt är:

  • Vilka är ni som vill odla, är ni beredda att bilda en förening eller har ni redan en förening ni kan gå genom?
  • Vad är syftet med odlingen och hur ska medlemmar till gruppen rekryteras?
  • Vad för slags odling är det ni vill starta?
  • Hur ska platsen se ut där odlingen placeras, vad är viktigt för att skapa just den odling ni vill ha?

Kontakt: Odlingssamordnare Janine Österman, tekniska förvaltningen
E-post: janine.osterman@lund.se

Contact

Park and nature

Technical Services Department

Visitors address: Brotorget 1, Lund
Telephone: 046–359 75 00, 35 50 00
E-mail: tekniska.forvaltningen@lund.se
Error report: www.lund.se/felanmalan or app: Felanmälan Lunds kommun