Dialog, synpunkter och klagomål

Din största möjlighet att vara med och påverka i samhället är genom att nyttja din rösträtt vart fjärde år. Du är alltid välkommen att ta kontakt med politikerna och med våra verksamheter för att diskutera och lämna synpunkter, felanmälningar, klagomål eller förslag.

Jag vill göra en felanmälan

En felanmälan gäller något som är trasigt eller inte fungerar som det är tänkt i trafiken, på gatan, i parker eller i natur- och grönområden.

Gör felanmälan

Jag har en synpunkt eller ett klagomål

En synpunkt är återkoppling till kommunen när en medborgares förväntningar inte blivit uppfyllda (negativ synpunkt) eller när förväntningarna på oss har överträffats (positiv synpunkt eller beröm).

Ett klagomål är negativ återkoppling till kommunen, till exempel då en verksamhet inte uppfyller lagstiftade krav och uppsatta målsättningar.

Dina synpunkter och klagomål skickas till respektive förvaltning och efter diareföring skickas det vidare till den handläggare som är ansvarig för ärendet.

Här kan du läsa mer om synpunkter och klagomål i skolan och förskolan.

Här kan du läsa mer om synpunkter och klagomål inom vård och omsorg.

Lämna synpunkt

Jag vill överklaga ett beslut

Lägg märke till att klagomål och överklagande är två olika begrepp. Ett överklagande har sin grund i att en medborgare inte accepterar ett kommunalt fattat beslut och vill att ärendet ska omprövas.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Jag vill lämna ett förslag

Ett förslag är en konkret idé/förslag över hur de områden som kommunen ansvarar för kan förbättras och utvecklas. I Lund kallas processen för förslag för Lundaförslaget.

Tänk på att det tar betydligt längre tid att hantera ett förslag än en synpunkt! Synpunkter skickas relativt omgående till berörd handläggare. Ett förslag måste vara publicerat i 60 dagar innan det går vidare in i nämndernas löpande administration.

Lämna ett Lundaförslag

Medborgarcenter kan hjälpa dig

Vet du inte vem du ska kontakta, prata med medborgarcenter så hjälper vi dig vidare.

Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Direct address of this page: https://www.lund.se/synpunkter

Contact

City Office

Postal address: Box 41, 221 00 Lund
Visitors address: Stortorget 7, Lund
Telephone (switchboard): 046-35 50 00
E-mailkommunkontoret@lund.se